MENU

- Home
- Registrácia
- Registrovaní závodníci
- Stage
- Výsledky Stage
- Výsledky Overall
- Ubytovanie
- Mapy
- Pozvanka


-English/Anglicky
LEIKO
    

Danube cup 2017

Vítajte

Základné informácie

Datum:  17.9.2017
Level:  III.
Situácie:  12
Nábojov:  ~210

        Hlavný závod - kapacita: 144 závodníkov
Registračný poplatok:  60,- EUR, Lady 40 EUR (juniori 0 EUR) na mieste, pri zaplatení na účet do 08.9.2017,  45 EUR, Lady 25,-EUR (juniori 0 EUR)  
Divízia:  Open, Classic, Standard, Production, Revolver
Kategoria:  Regular, Lady, Junior, Senior a Super Senior

Vedenie závodu

Match Director: Dušan Veselský (SVK)
Range Master: Ondrej Pupala (SVK)
Stat Officer: Peter Sárkány (SVK)
Web: Peter Sárkány (SVK)

Časový plán

Datum čas  
16.9.2017 9:00 - 17:30 Prematch
17.9.2017 9:00 - 17:30
Hlavný závod, slávnostné vyhodnotenie

Zmeny v squadoch po registrácii strelca budú možné do 10.9.2017, po tomto termíne už nebude možné uskutočňovať presuny strelcov medzi squadmi. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na rozdelenie strelcov do squadov podľa nevyhnutnej potreby.

Platba štartovného

Číslo účtu: 2625847374/1100
IBAN: SK 20 1100 0000 002625847374
SWIFT: TATRSKBX
Pri platbe bankovým prevodom, je nutné predložiť potvrdenie o úhrade pri registrácii!!

Klub Športovej Strelby - Komárno
so sídlom Hadovská cesta 6, 945 01 Komárno
 ©Jiri Sedina 2009